Meld. St. 20 (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

På rett vei

På rett vei

Les dokumentet

Kvalitet og mangfold i fellesskolen

Følg meldingen videre på www.stortinget.no