Meld. St. 4 (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2009–2010

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2009–2010

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no