Meld. St. 48 (2012–2013)

Sametingets virksomhet 2012

Sametingets virksomhet 2012

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no