Meld. St. 48 (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sametingets virksomhet 2012

Sametingets virksomhet 2012

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no