Meld. St. 7 (2009 – 2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene

Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no