Prop. 40 L (2010–2011)

Endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.)

Endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget