Proposisjoner til Stortinget

Prop. 96 L (2010–2011)

Endringar i opplæringslova og privatskolelova (politiattest m.m.)

Endringar i opplæringslova og privatskolelova (politiattest m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget