Meld. St. 11 (2019–2020)

Digital transformasjon og utviklingspolitikken

"Digital transformasjon og utviklingspolitikken" skal bidra til mer effektive innsatser ved at flere nås og utviklingsland rustes til å delta og dra nytte av potensialet i digital teknologi.

Les dokumentet

Meld. St. 11 (2019–2020) Report to the Storting (white paper), Summary

Følg meldingen videre på www.stortinget.no