Meld. St. 12 (2018–2019)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017–2018

Meldingen inneholder omtaler av regjeringens oppfølging av Stortingets anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017–2018. Meldingen omfatter også omtaler av vedtak fra stortingssesjonen 2016–2017 hvor rapporteringen ikke er avsluttet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget