Meld. St. 28 (2020–2021)

Vår felles digitale grunnmur — Mobil-, bredbånds- og internettjenester

Digitaliseringen preger samfunnsutviklingen i stadig større grad, og utviklingen skjer raskt. Avhengigheten av mobil-, bredbånds- og internettjenester øker i alle samfunnssektorer. I denne meldingen presenteres regjeringens politikk på området for elektronisk kommunikasjon for de kommende årene. Det er en prioritert oppgave for regjeringen å bidra til at alle innbyggere og virksomheter skal ha tilbud om gode, sikre og robuste nett og tjenester, for å legge til rette for forenkling, effektivisering, innovasjon og verdiskapning.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget