Meld. St. 33 (2016–2017)

Nasjonal transportplan 2018–2029

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Samferdselsdepartementet 5. april 2017 om Nasjonal transportplan 2018–2029 blir sendt Stortinget.

Til forsiden