Meld. St. 33 (2016–2017)

Nasjonal transportplan 2018–2029

Til innholdsfortegnelse

1 Veg

Kostnadsoverslag/ restbehov pr. 1.1.2018

Statlige midler

Annen finansiering

Korridor

Vegprosjekter

Igangsatt

Statlige midler

Annen finansiering

Sum

2018–2023

2024–2029

2018–2029

1

Rv 110 Ørebekk – Simo

x

125

125

125

1

E6 Manglerudprosjektet (start)

5 000

8 000

13 000

400

700

1

Rv 22 Bru over Glomma

1 200

1 300

2 500

1 200

1 300

2

E18 Riksgrensen – Ørje

x

63

63

63

2

E18 Riksgrensen – Ørje, refusjon

x

137

137

137

2

E18 Knapstad – Retvet, refusjon

x

243

243

243

2

E18 Retvet – Vinterbro

4 600

2 600

7 200

1 285

3 315

2 600

2

E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk (start)

3 750

3 350

7 100

300

800

2

E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum

1 100

1 450

2 550

1 100

1 450

3

E18 Bommestad – Sky

x

587

14

601

587

14

3

E18 Varoddbrua

x

591

591

591

3

E39 Hove – Sandved

x

114

4

118

114

4

3

E39 Eiganestunnelen

x

828

14

842

828

14

3

Rv 23 Dagslett – Linnes

x

706

1 009

1 715

706

1 009

3

Rv 509 Sømmevågen

x

28

93

121

28

93

3

Rv 509 Sømmevågen – Sola skole

x

55

55

55

3

Rv 509 Sømmevågen – Sola skole, refusjon

x

260

260

260

3

E18 Lysaker – Strand

2 250

6 850

9 100

2 250

6 850

3

E18 Strand – Ramstadsletta – Slependen

2 800

9 700

12 500

940

1 860

9 700

3

E18 Slependen – Drengsrud (start)

5 300

10 200

15 500

550

2 000

3

E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen

1 200

1 800

3 000

250

950

1 800

3

E39 Ålgård – Hove

1 550

2 000

3 550

1 550

2 000

3

E39 Smiene – Harestad

1 350

1 950

3 300

1 350

1 950

3

Rv 19 Moss

Stor usikkerhet i kostnadsoverslag

1 100

1 600

3

Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2

1 630

2 870

4 500

380

1 250

2 870

3

Rv 23 Linnes – kryss E18

680

350

1 030

680

350

3

Rv 42 Eigerøy bru

310

310

310

3

Rv 282 Holmenbrua

380

380

760

380

380

3

Rv 509 Transportkorridor vest (ekskl. fellesstrekning med Bussveien)

700

700

700

4

E39 Svegatjørn – Rådal

x

3 406

439

3 845

3 406

439

4

E39 Dregebø – Grytås og Birkeland – Sande N

x

10

10

10

4

E39 Bjørset – Skei

x

517

517

517

4

E39 Kvivsvegen, refusjon

x

44

44

44

4

Rv 555 Sotrasambandet, forberedende arbeider til OPS

x

825

825

825

4

Rv 555 Sotrasambandet*

5 100

4 500

9 600

4 500

600

4 500

4

E39 Rogfast

3 500

12 780

16 280

3 050

450

12 780

4

E39 Aksdal – Våg (start)

700

700

1 400

250

250

4

E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast) (start)

29 000

11 000

40 000

14 000

5 000

4

E39 Vågsbotn – Klauvaneset (start)

3 900

1 500

5 400

200

100

4

E39 Bogstunnelen – Gaular grense

1 100

1 100

1 100

4

E39 Myrmel – Lunde

500

500

280

220

4

E39 i Sogn og Fjordane, strekningsvise utbedring Byrkjelo – Sandane

1 000

4

E39 Volda – Furene

600

300

900

600

300

4

E39 Vegsund – Breivika

1 000

1 800

2 800

1 000

1 800

4

E39 Ørskogfjellet, krabbefelt

130

130

130

4

E39 Ålesund – Molde (Møreaksen) (start)

29 000

8 000

37 000

6 000

2 000

4

E39 Bolsønes – Årø

900

1 200

2 100

900

1 200

4

E39 Lønset – Hjelset

600

750

1 350

600

750

4

E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra

2 100

2 100

2 100

4

Rv 9 Skomedal

x

23

23

23

4

Rv 13 Hardangerbrua, refusjon

x

55

55

30

25

5

E134 Damåsen – Saggrenda

x

1 327

734

2 061

1 327

734

5

E134 Gvammen – Århus

x

932

932

932

5

E134 Seljord – Åmot

x

130

130

130

5

Rv 13 Ryfast

x

508

1 332

1 840

508

1 332

5

Rv 36 Skyggestein – Skjelbredstrand

x

296

296

296

5

Rv 36 Slåttekås – Årnes

x

49

149

198

49

149

5

E134 Strømsåstunnelen, nytt tunnelløp (start)

800

800

1 600

200

200

5

E134 Saggrenda – Elgsjø, (start)

1 300

700

2 000

250

150

5

E134 Vågsli – Røldal (start)

3 400

600

4 000

250

50

5

E134 Røldal – Seljestad

2 400

500

2 900

2 400

500

5

E134 Arm til Husøy hamn

120

120

120

5

Haugalandspakka

160

160

160

5

E16 Sandvika – Wøyen

x

62

1 377

1 439

62

1 377

5

E16 Bjørum – Skaret

x

2 165

1 960

4 125

2 165

1 960

5

E16 Bagn – Bjørgo

x

733

733

733

5

E16 Øye – Eidsbru

x

376

376

376

5

E16 Varpe bru – Smedalsosen

x

100

100

100

5

E16 Smedalsosen – Borlaug

x

14

14

14

5

E16 Vossapakken, refusjon

x

84

84

84

5

Rv 5 Loftesnesbrua

x

108

108

108

5

E16 Skaret – Hønefoss

5 400

3 200

8 600

5 400

3 200

5

E16 Stanghelle – Arna

7 600

3 400

11 000

7 600

3 400

5

E16 Ringveg øst, Arna – Vågsbotn

2 200

2 300

4 500

2 200

2 300

6

E6 Flyplasskrysset, refusjon

x

142

142

142

6

E6 Minnesund – Skaberud, refusjon

x

260

260

260

6

E6 Frya – Sjoa

x

230

230

230

6

E6 Frya – Sjoa, refusjon

x

622

622

622

6

E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen

x

956

380

1 336

956

380

6

Rv 4 Lunner grense – Jaren og Lygna sør, refusjon

x

126

126

126

6

E6 Nordre avlastningsveg, refusjon

x

54

54

54

6

E6 Ringebu – Otta (Sjoa – Otta)

1 400

1 400

100

1 300

6

E6 Ringebu – Otta (Ringebu – Frya) (start)

2 900

2 900

250

6

E6 Vindåsliene – Korporalsbrua

755

775

1 530

755

775

6

E6 Skjerdingstad – Melhus sentrum

450

450

450

6

Rv 4 Roa – Gran grense, inkl Jaren – Amundrud

620

1 130

1 750

620

1 130

6

Rv 706 Sluppen bru med tilknytninger

800

300

1 100

100

700

300

6

Rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet, forberedende arbeider til OPS

x

502

502

502

6

Rv 3/rv 25 Ommangersvollen – Grundset/Basthjørnet*

x

1 845

3 383

5 228

1 845

3 383

6

E136 Stuguflaten – Rødstøl, krabbefelt

650

650

650

6

E136 Flatmark – Monge – Marstein

950

950

750

200

6

E136 Breivika – Lerstad

400

1 400

1 800

200

200

1 400

6

Bypakke Ålesund

160

160

160

6

Rv 70 Meisingset – Tingvoll

x

217

217

217

7

E6 Helgeland sør

x

508

508

508

7

E6 Helgeland sør, Kappskarmo – Brattåsen – Lien

x

1 567

154

1 721

1 567

154

7

E6 Helgeland nord

x

513

2

515

513

2

7

Rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset

x

350

610

960

350

610

7

E6 Åsen – Steinkjer (start)

6 100

5 400

11 500

710

600

7

E6 Selli – Asp

600

600

600

7

E6 Helgeland nord, Krokstrand sentrum – Bolna

450

450

450

7

E6 Sørelva – Borkamo

1 000

1 000

1 000

7

E14 Stjørdal – Meråker (start)

3 500

3 500

190

7

Rv 80 Sandvika – Sagelva

300

300

300

8

E6 Hålogalandsbrua

x

148

148

148

8

E10/rv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, forberedende arbeider til OPS

300

300

300

8

E10/rv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt*

7 400

1 000

8 400

4 415

2 985

1 000

8

E6 Megården – Mørsvikbotn

8 500

8 500

500

8 000

8

E6 Kråkmofjellet sør

200

200

200

8

E6 Ulvsvågskaret

1 250

1 250

1 250

8

E6 Ballangen sentrum

90

90

90

8

E8 Sørbotn – Laukslett

1 450

750

2 200

1 300

150

750

8

E8 Adkomst Tromsø havn, Breivika

130

45

175

130

45

8

E10 Fiskebøl – Nappstraumen (start)

Stor usikkerhet i kostnadsoverslag

1 250

8

Rv 862 Tverrforbindelsen

620

980

1 600

620

980

8

E6 Sørkjosfjellet

x

101

101

101

8

E6 Storsandnes – Langnesbukt

x

141

141

141

8

E6 Halselv – Møllnes

x

60

60

60

8

E6 Tana bru

x

302

302

302

8

E105 Elvenes – Hesseng

x

66

66

66

8

E6 Nordkjosbotn – Hatteng (start)

1 300

1 300

800

8

E6 Olderdalen – Langslett (start)

1 000

1 000

250

8

E6 Kvænangsfjellet

1 100

1 100

1 100

8

Rv 94 Hammerfest sentrum

500

550

1 050

500

550

-

E18 Grimstad – Kristiansand/E39 Lyngdal – Flekkefjord/E39 Klett – Bårdshaug, etter trafikkåpning

x

3 700

3 600

240

-

De nye OPS-prosjektene, etter trafikkåpning

1 200

Sum

203 381

131 829

335 210

56 656

86 225

95 269

* Endelig kostnad er usikker da store deler av kostnaden er avhengig av kontrakten med et OPS-selskap

Kostnadsoverslag/ restbehov per 1.1.2018

Statlige midler

Annen finansiering

Korridor

Skredprosjekter

Igangsatt

Statlige midler

Annen finansiering

Sum

2018–2023

2024–2029

2018–2029

4

E39 Skjersura

700

700

700

4

E39 Våtedalen

1 300

1 300

1 300

4

E39 Skorgedalen

60

60

60

4

Rv 13 Deildo

x

88

88

88

4

Rv 13 Joberget

x

68

68

68

4

Rv 13 Skjervet, refusjon

x

28

28

28

4

Rv 13 Vik – Vangsnes

x

548

548

548

5

Rv 13 Melkeråna – Årdal

820

820

820

5

Rv 13 Lovraeidet – Rødsliane

800

800

800

5

E16 Kvamskleiva

650

650

650

5

E16 Nærøydalen (Hylland – Sleen)

1 700

1 700

1 700

5

Rv 5 Kjøsnesfjorden

1 100

1 100

1 100

6

E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta

x

45

45

45

6

Rv 70 Flatvadura, øvre og nedre

150

150

150

6

Rv 70 Hoelsand

150

150

150

7

E6 Langnesberga

370

370

370

8

E10 Nappstraumen – Å

750

750

750

8

E6 Indre Nordnes – Skardalen

x

495

495

495

8

E6 Grasnes

500

500

500

8

E6 Kvænangsfjellet sør

500

500

500

8

E69 Skarvbergtunnelen

765

765

765

8

Rv 93 Kløfta (start)

970

970

210

-

Mindre skredsrikringstiltak (ikke rutefordelte midler)

250

250

Sum

12 557

12 557

3 387

8 910

Til forsiden