Meld. St. 33 (2016–2017)

Nasjonal transportplan 2018–2029

Til innholdsfortegnelse

2 Jernbane

Statlige midler

Korridor

Jernbaneprosjekt

Igangsatt

Kostnadsoverslag/ restbehov pr. 1.1.2018

2018–2023

2024–2029

-

R2027 Østlandet

10 415

4 690

5 725

-

KVU Oslonavet

40 100

643

15 887

1

Robustiserende tiltak Osloområdet

x

80

80

1

Oslo S – Ski (Follobanen)

x

11 647

11 647

1

Oslo omformerstasjon

x

475

475

1

Hensetting nye togsett

6 980

1 753

3 228

1

Indre IC Østfoldbanen

20 294

11 046

9 248

1

Sandbukta – Moss-Såstad (IC)

7 748*

6 968*

780*

1

Haug – Onsøy – Seut (IC)

4 768*

3 778*

990*

1

Seut – Sarpsborg (IC)

7 778*

300*

7 478*

1

Hensettingsanlegg IC

1 445

1 342

103

1

Ytre IC Østfoldbanen

7 900

363

2

Plattformforlengelser og stasjonsutbedringer på stoppestedene langs Kongsvingerbanen

x

451

451

3

Barkåker – Tønsberg

x

308

308

3

Holm – Holmestrand – Nykirke

x

83

83

3

Farriseidet – Porsgrunn

x

716

716

3

Solum omformerstasjon

x

68

68

3

Skien hensetting

x

191

191

3

Sira – Krossen AT på KL

x

265

265

3

Sandnes – Stavanger, signalanlegg

x

92

92

3

Ganddal godsterminal, signalanlegg

x

77

77

3

Grenlandsbanen

26 000

1 500

3

Indre IC Vestfoldbanen

16 484

11 516

4 968

3

Drammen – Gulskogen/Kobbervikdalen (IC)

9 596*

7 446*

2 150*

3

Nykirke – Barkåker (IC)

6 888*

4 070*

2 818*

3

Sandnes – Nærbø (planavklaring)

8 200

30

120

3

R2027 Jærbanen (vendespor)

51

51

3

Ytre IC Vestfoldbanen, (start)

20 300

120

9 545

5

Plattformforlengelse Vossebanen

x

200

200

5

Arna – Bergen

x

4 146

4 146

5

Bolstadøyri kryssingsspor

x

186

186

5

Ringeriksbanen

20 613

6 830

13 783

5

Dobbeltspor Stanghelle – Arna, (start)

10 250

7 250

5

R2027 Vossebanen

1 117

154

964

6

Langset – Kleverud

133133

6

Hove hensetting

226226

6

Plattformforlengelse Gjøvikbanen

x

205

205

6

Ler kryssingsspor

x

197

197

6

Kvam kryssningsspor

x

83

83

6

Indre IC Dovrebanen

14 592

11 422

3 170

6

Venjar – Eidsvoll – Langset (IC)

4 707*

4 377*

330*

6

Kleverud – Sørli – Åkersvika (IC)

9 885*

7 045*

2 840*

6

Ytre IC Dovrebanen, (start)

24 500

14 977

7

Leangen stasjon

x150150

7

Hell – Værnes, dobbeltspor og ny brox3333

7

Elekrifisering av Trønder og Meråkerbanen

3 585

3 585

7

R2027 Trønderbanen

358

358

8

Djupvik kryssingsspor

x

17

17

8

Narvik omformerstasjon

x

265

265

8

Narvik stasjon

x

560

560

-

Godstiltak alle korridorer

18 007

5 541

12 466

Sum

272 043

79 577

91 188

* Anslått bevilgningsbehov for delparseller, jf. totalkostnad for hele strekningen. For IC-utbyggingen legges det til grunn en rammestyring av prosjekter innenfor den samlede utbyggingsporteføljen.

Til forsiden