Meld. St. 6 (2015–2016)

Nordisk samarbeid

Meldingen til Stortinget om bredden i arbeidet i Nordisk ministerråd utarbeides årlig og omfatter også samarbeidet utenfor Ministerrådet, som det utenrikspolitiske- og forsvarspolitiske samarbeidet.  Danmark har formannskapet i 2015 og har lagt vekt på vekst og næringsliv, vern om nordisk velferd og økt kunnskap om de nordiske verdier. En nordisk folkehelsepolitisk plattform og tiltak mot antibiotikaresistens har vært prioritert. Finland overtar formannskapet i 2016.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no