Forsiden

Historisk arkiv

St. melding om nordisk samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Jeg er opptatt av at Nordisk ministerråd i større grad tar opp i seg aktuelle politiske spørsmål. Utviklingen i Russland har satt sitt preg på det nordiske samarbeidet, sier nordisk samarbeidsminister Elisabeth Aspaker.

- Kontorene i Nordvest-Russland er avviklet som følge av at russiske myndigheter registrerte dem som utenlandske agenter. Vi legger som en følge større vekt på samarbeidet med de baltiske landene, sier Aspaker.

Internasjonal profilering av Norden er et politisk satsningsområde og 2016 blir det første året med egen budsjettlinje for slike satsninger.

Nordisk ministerråd har som følge av avviklingen av kontorene i Nordvest-Russland styrket samarbeidet med de baltiske landene. En viktig del av dette er økt nordisk innsats for å styrke frie og uavhengige medier.

I kjølvannet av terrorangrepene i København er det initiert et demokrati- og antiradikaliseringsprosjekt. Klima og bærekraftig utvikling er også høyt prioritert.

Nordisk ministerråd har gjennomgått en omfattende moderniseringsprosess det siste året for å gjøre organisasjonen mer fleksibel og tilpasset politiske prioriteringer.

Ministerrådet følger aktivt opp Könberg-rapporten på helseområdet fra 2014. I 2015 prioriteres en nordisk folkehelsepolitisk plattform og tiltak mot antibiotikaresistens. En tilsvarende rapport forventes på arbeidslivsområdet ved utgangen av inneværende år.

Arbeidet med å bekjempe grensehindre prioriteres høyt. Innenfor grensehinderrådet har Norge og representant Svein Ludvigsen prioritert i alt seks hindre for 2015.

Meldingen til Stortinget om bredden i arbeidet i Nordisk ministerråd utarbeides årlig og omfatter også samarbeidet utenfor Ministerrådet, som det utenrikspolitiske- og forsvarspolitiske samarbeidet.