Meld. St. 7 (2017–2018)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016–2017

Meldingen inneholder omtaler av regjeringens oppfølging av Stortingets anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016-2017. Meldingen omfatter også omtaler av vedtak fra stortingssesjonen 2015-2016 som ikke er fulgt opp.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no