Merverdiprogrammet – Prosjekt 1

Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2)

Rapport til Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag av prosjekt 1 i Politidirektoratets Merverdiprogram. Merverdiprogrammet er delt inn i tre prosjekter, hvorav denne kvalitetssikringen omfatter det første prosjektet og en brobyggingsfase til neste prosjekt.

Last ned rapporten (pdf)