Historisk arkiv

Eksterne har sett på IKT-satsningen i politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Merverdiprogrammet, som skal gi hele politiet et teknologiløft, har nylig vært gjennom ekstern kvalitetssikring. Konklusjonen er at det bør settes i verk risikoreduserende tiltak før beslutning om gjennomføring fattes. Tiltak i tråd med anbefaling er allerede igangsatt.

Det er Dovre Group og Transportøkonomisk institutt som har utført kvalitetssikring på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet. Konklusjonene ble presentert for oppdragsgiverne 12. februar i år, og det er i etterkant av presentasjonen iverksatt tiltak i tråd med anbefalingene.

– For å oppnå et bedre og mer moderne politi, må nye arbeidsprosesser og arbeidsmetoder utvikles og tas i bruk i nesten alle ledd i politiet. Derfor er det svært viktig at politiet kommer i gang med dette teknologiløftet. Jeg merker meg at Dovre Group bekrefter at det har vært en god utvikling i etaten, og jeg har stor tro på at vi snart er klare, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

De risikoreduserende tiltakene som gjennomføres skal:

  • Sikre at hovedsamarbeidspartneren kun sitter på kundesiden av bordet
  • Etablere styringsfunksjoner som sikrer at prosjektet er styrt av politiet
  • Planlegge med full stans i utviklingsarbeidet etter prosjekt 1
  • Revidere gjennomføringsstrategi for å redusere kostnads- og kvalitetsrisiko

I tillegg skal det vurderes om kontrakten med hovedsamarbeidspartner kan fortsette i den form den foreligger 

Fakta om Merverdiprogrammet

  • Merverdiprogrammet skal levere moderne IKT-løsninger på kjerneområdet straffesak, og vil blant annet gi politiet en nasjonal løsning for saksbehandlingen.
  • Politifolk skal få god og enkel tilgang på samme informasjon, og løse sine oppgaver bedre og raskere.
  • Flere oppgaver skal utføres og ferdigstilles på stedet.
  • Politiet skal etablere digitale løsninger for kommunikasjon med befolkningen.
  • Programperioden er på 6,5 år, delt inn i tre prosjekter av varighet 1,5 til 2 år.

Rapport om Merverdiprogrammet – Prosjekt 1 (pdf)