Midlertidig forskrift om tilskudd til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som følge av covid-19

Formålet med tilskuddet er å unngå at forhåndsgodkjente tiltaksarrangører går konkurs, og at deltakere i arbeidsmarkedstiltakene arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid mister sitt tilbud, fordi salgsinntekter uteblir på grunn av tiltak innført for å bekjempe koronapandemien.

Se forskriften på lovdata.no