Midtveisevaluering av områdesatsingene i Oslo

På oppdrag fra Kommunal- og moderniserings-departementet og Oslo kommune har konsulentselskapet PwC i samarbeid med FAFO gjennomført en midtveisevaluering av områdesatsingene i Oslo.

Oppdragets overordnede formål har vært å utforske resultater og virkninger av det overordnede programmet områdesatsingene i Oslo og de underliggende delprogrammene: Nærmiljø, Oppvekst og utdanning og Sysselsetting. Evalueringen ser på hvorvidt innretningen av områdesatsingen, herunder arbeidet med tiltaks- og prosjektutvikling, fungerer og hvordan organiseringen av programmene bidrar til å nå målene som er formulert for satsingen.

I tillegg har evalueringen utarbeidet anbefalinger for områdesatsingene som vil bidra til å styrke måloppnåelsen frem til områdesatsingenes avslutning i 2026.

Midtveisevaluering av områdesatsingene i Oslo (pdf)