Forsiden

Rapport om økonomiske misligheter 2. kvartal 2019

I andre kvartal 2019 registrerte Sentral kontrollenhet 26 nye varsler, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 31 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de 15 sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i andre kvartal 2019. Totalt for de 15 sakene er det tilbakebetalt 4 920 973 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for økonomiske misligheter og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 2. kvartal 2019

Saksnr. /ansvar

Land/region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

606
UD

Malawi

Centre for Social Concern (CfSC)

Svindel med midler til seminar. NOK 143.382 er tilbakebetalt

 

667
UD

Nepal

Alternative Energy Promotion Centre (AEPC) - ISPS component

Manipulerte anbudsrunder, overprising og manglende dekning av egenandel. NOK 185.344 er tilbakebetalt.

 

807 
UD

Nepal

Alternative Energy Promotion Centre (AEPC) - Biogas component

 

Dokumentfalsk. NOK 124.000 er tilbakebetalt.

 

831 
UD

Nepal

Alternative Energy Promotion Centre (AEPC) - Productive End Use component

 

Overrapportering av gjennomføring. NOK 4801 er tilbakebetalt.

918 
Norad

Zambia

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

 

Manglende og mangelfull regnskapsdokumentasjon hos lokal partner. Bruk av ikke-autorisert revisor. NOK 155.106 er tilbakebetalt.

 

949 
UD/Norad

Pakistan

Kirkens Nødhjelp

Omfattende og systematiske misligheter hos lokal partner, herunder udokumenterte kostnader, nepotisme, brudd på innkjøpsbestemmelser. NOK 2.533.153 er tilbakebetalt.

 

996 
Norad

Uganda

Strømmestiftelsen

 

Mangelfull regnskapsføring, misligheter i innkjøpsprosess mv. hos lokal partner. NOK 184.193 er tilbakebetalt.

 

1017 
UD

Malawi

Kirkens Nødhjelp

Misligheter i innkjøpsprosess hos lokal partner. NOK 312.000 er tilbakebetalt.

 

1019 
Norad

Belgia

International Planned Parenthood Federation (IPPF)

 

Underslag. NOK 286.638 er tilbakebetalt.

1021 
Norad

Uganda

Strømmestiftelsen

 

Mangelfull regnskaps-dokumentasjon mv. hos lokal partner. NOK 23.594 er tilbakebetalt.

 

1022 
Norad

Uganda

Strømmestiftelsen

 

Underslag hos lokal partner. NOK 275.491 er tilbakebetalt.

 

1023 
Norad

Tanzania

Strømmestiftelsen

 

Lokal partner påstod at regnskapsdokumentasjon var stjålet. NOK 548.958 er tilbakebetalt.

 

1076 
UD

SAR

Norges Røde Kors

Misligheter i innkjøpsprosess. NOK 267.001 er tilbakebetalt.

 

1082 
Norad

Kenya

Conservation Farming Unit

 

Underslag hos lokal partner. NOK 18.242 er tilbakebetalt.

1088 
Norad

Liberia

Digni

 

 

Underslag hos lokal partner. Tilskudds-mottaker har tilbakebetalt NOK 2052 til prosjektet.