Rapport om økonomiske mislighetssaker 3. kvartal 2019

I tredje kvartal 2019 registrerte Sentral kontrollenhet 26 nye varsler, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 24 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de 17 sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i tredje kvartal 2019. Totalt for de 17 sakene er det tilbakebetalt 1.693.417 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for økonomiske misligheter og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 3. kvartal 2019 

Saksnr. / ansvar

Land/region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

413
UD

Zambia

Zambian Ministry of Education, Science, Vocational Training and Early Education

Midler bruk i strid med det avtalte formålet. NOK 567.213 er tilbakebetalt til UD.

905
Norec

Kenya

Norges Idrettsforbund

Underslag hos lokal partner. NOK 175.400 er tilbakebetalt til prosjektet.

994
Norad

Sør-Sudan

Adventist Development and Relief Agency (Adra) Norge

Urettmessige utbetalinger til ansatt hos lokal partner. NOK 166.264 er tilbakebetalt til Norad.

1001
Norad

Malawi

Redd Barna

Svindel med per-diem utført av lokalt ansatte. NOK 6954 er tilbakebetalt til Norad.

1046
Norad

Uganda

Atlas-alliansen/ Blindeforbundet

Forfalskning av regnskap hos lokal partner. NOK 45.423 er tilbakebetalt til Norad.

1059
UD

Irak

Kirkens nødhjelp

Misligheter i anskaffelsesprosess hos lokal partner. NOK 232.066 er tilbakebetalt til UD.

1068
UD

Uganda

Caritas

Midler bruk i strid med det avtalte formålet. NOK 255.102 er tilbakebetalt til UD.

1087
Norad

Sør-Sudan

Strømmestiftelsen

Svinn av matvarer hos lokal partner. NOK 12.881 er tilbakebetalt til prosjektet.

1095
Norad

Tanzania

WWF Tanzania

Returprovisjon (kickbacks) hos lokal partner. NOK 13.854 er tilbakebetalt til Norad.

1111
UD

Syria

Flyktninghjelpen

Urettmessige lønnsutbetalinger til ansatt hos lokal partner. NOK 63.201 er tilbakebetalt til UD.

1126
Norad

Sudan

Kirkens Nødhjelp

Svinn av nødhjelpsmateriell hos lokal partner. NOK 41 804 er tilbakebetalt til Norad.

1136
Norad

Nepal

Redd Barna

Misligheter i innkjøpsprosess hos lokal partner. NOK 84.177 er tilbakebetalt til Norad.

1137
Norad

Uganda

Redd Barna

Urettmessige utbetalinger til ansatte hos lokal partner. NOK 6667 er tilbakebetalt til Norad.

1140
Norad

Kambodsja

Redd Barna

Svindel uført av lokalt ansatt. NOK 20.719 er tilbakebetalt til Norad

1142
UD

Somalia

Department for International Development (DFID)

Urettmessige utbetalinger til ansatt hos lokal partner. NOK 750 er tilbakebetalt til prosjektet.

1149
Norad

Rwanda

Care

Underslag utført av lokalt ansatt. NOK 330 er tilbakebetalt til prosjektet.

1153
Norad

Niger

Strømmestiftelsen

Innbrudd hos lokal partner. NOK 612 er tilbakebetalt til prosjektet.