Rapport om økonomiske mislighetssaker 4. kvartal 2019

I fjerde kvartal 2019 registrerte Sentral kontrollenhet 18 nye varsler, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 26 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de 15 sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i fjerde kvartal 2019. Totalt for de 15 sakene er det tilbakebetalt 1.072. 896 kroner til Utenriksdepartementet og Norad.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for økonomiske misligheter og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 4. kvartal 2019

Saksnr. /ansvar

Land/
region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

1058
Norad

Sør-Sudan

Strømmestiftelsen

Udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 7462 er tilbakebetalt til Norad.

 

1063
Norad

Tanzania

Right to Play

 

 

Svindel utført av lokalt ansatt. NOK 1320 er tilbakebetalt til prosjektet.

1067
UD

India

Jhpiego Corporation

 

 

Svindel utført av lokalt ansatte. NOK 55.492 er tilbakebetalt til UD.

1073
Norad

Uganda

Strømmestiftelsen

Underslag hos lokal partner. NOK 256.502 er tilbakebetalt til Norad.

 

1075
Norad

Uganda

LO

 

 

Udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 342.107 er tilbakebetalt til Norad.

 

1083
Norad

Uganda

Fokus

Underslag hos lokal partner.  NOK 219.141 er tilbakebetalt til Norad.

 

1084
Norad

Etiopia

Redd Barna

 

 

Svikt i anskaffelsesrutiner hos lokal partner. NOK 17.566 er tilbakebetalt til Norad.

 

1102
Norad

 

Mali

Marie Stopes International

Bestikkelser (kickbacks) ved landkontor. NOK 12.170 er tilbakebetalt til Norad.

 

1104
Norad

Ecuador

Regnskogfondet

 

 

Udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 68.785 er tilbakebetalt til Norad.

 

1108
Norad

Sierra Leone

Digni /
Metodistkirkens misjonsselskap

Innbrudd hos lokal partner. NOK 1841 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1115

Norad

Burundi

 

Care Norge

Underslag hos lokal partner. NOK 78.490 er tilbakebetalt til Norad.

 

1117
Norad

 

 

Vietnam

Digni/
Misjonsalliansen

Udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 383 er tilbakebetalt til prosjektet.

1120
UD

Nigeria

 

Kirkens Nødhjelp

 

 

Bestikkelser (kickbacks) ved landkontor. NOK 12.023 er tilbakebetalt til UD.

 

1141
Norad

Kenya

 

Digni /
Pinsemisjonen

 

 

Innbrudd hos lokal partner. NOK 3158 er tilbakebetalt til Norad.

1148
Norad

Liberia

 

Digni/
Misjonsalliansen

Tyveri hos lokal partner. NOK 2783 er tilbakebetalt til prosjektet.