Forsiden

Rapport om økonomiske misligheter 1. kvartal 2019

I første kvartal 2019 registrerte Sentral kontrollenhet 20 nye varsler, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 13 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de syv sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i første kvartal 2019. Totalt for de syv sakene er det tilbakebetalt 1.506.825 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for økonomiske misligheter og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 1. kvartal 2019

Saksnr. /
ansvar

Land/region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

957
Norad

Mali

Kirkens Nødhjelp

Lokal partner utsatt for ran. NOK 16.895 er tilbakebetalt.

 

983
Norad

Sør-Sudan

Norsk Folkehjelp

Udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 245.607 er tilbakebetalt.

 

1049
Norad

Uganda

Caritas

Udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 22.419 er tilbakebetalt.

 

1053
Norad

Kenya

International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Udokumenterte kostnader, forfalskning mv. hos lokal partner. NOK 601.674 er tilbakebetalt.

 

1062
Norad

Sri Lanka

Strømmestiftelsen

Forfalskning, bedrageri, misbruk av eiendeler mv. hos lokal partner. NOK 518.877 er tilbakebetalt.

 

1091
Norad

Sri Lanka

Strømestiftelsen

Mangelfull regnskaps-dokumentasjon hos lokal partner. NOK 12.177 er tilbakebetalt.

 

1092
Norad

Sri Lanka

Stømmestiftlsen

Mangelfull regnskaps-dokumentasjon hos lokal partner. NOK 89.176 er tilbakebetalt.