Rapport om økonomiske misligheter per 31. desember 2018

Siden 2007 til utgangen av desember 2018 har Sentral kontrollenhet registrert 1087 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 975 har status avsluttet og 112 fortsatt er under behandling.

I fjerde kvartal 2018 registrerte Sentral kontrollenhet 21 nye varsler. I samme periode ble 21 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de ti sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i fjerde kvartal 2018. Totalt for de ti sakene er det tilbakebetalt 3.303.522 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 4. kvartal 2018

Saksnr. /
ansvar

Land/region

Forvalter

Kort beskrivelse
av saken

887
Norad

Bangladesh

Strømmestiftelsen

Dokumentfalsk og brudd på innkjøpsbestemmelser hos lokal partner. NOK 13.768 er tilbakebetalt.

 

970
UD/Norad

Afghanistan

Kirkens Nødhjelp

Mangelfull dokumentasjon og uregelmessigheter i innkjøpsprosesser. NOK 2.201.033 er tilbakebetalt.

 

1008
UD

Irak

Redd Barna

Favorisering av leverandør i anbudsprosess. NOK 51.223 er tilbakebetalt.

 

1040
UD

Malawi

Redd Barna

Tyveri av utstyr. NOK 27.279 er tilbakebetalt.

 

1041
UD

Syria

Care

Underslag hos lokal partner. NOK 182.059 er tilbakebetalt.

 

1042
UD

Tadsjikistan

Norsk Folkehjelp

Underslag og korrupsjon. NOK 375.000 er tilbakebetalt.

 

1055
UD

Syria

Flyktninghjelpen

Underslag og korrupsjon hos lokal partner. NOK 107.170 er tilbakebetalt.

 

1061
Norad

Palestina

Atlas-alliansen

Midler brukt i strid med formål hos lokal partner. NOK 24.692 er tilbakebetalt.

1072
UD

Den sentral-afrikanske republikk

Flyktninghjelpen

Tyveri av materiell. NOK 22.234 er tilbakebetalt.

1079
UD

Syria

Care

Tyveri av datautstyr og kontanter hos lokal partner. NOK 299.064 er tilbakebetalt.