Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr 30. juni 2015

Ved utgangen av juni 2015 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 716 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, siden enheten ble opprettet i 2007. Av disse har 537 saker status som avsluttet og 179 er under behandling.

I andre kvartal 2015 mottok Sentral kontrollenhet 34 nye varsler. I samme periode ble 30 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Nedenstående oversikt viser de 13 varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet i andre kvartal 2015. Totalt for de 13 sakene er det tilbakebetalt kroner 848 016.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på www.regjeringen.no. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter, og hovedpunktene i nulltoleransen for korrupsjon. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 2. kvartal 2015

Avsluttet (mnd  og år)

Land/region

Forvalter

Tilbakebetalt   beløp (NOK)

Kort beskrivelse av saken

04.2015

Uganda

Safe Abortion   Action Fund (SAAF)

141 052

Underslag, falske kvitteringer og falske   revisjonsrapporter.

04.2015

 

Mauritania

Norsk Folkehjelp

-

Forsøk på underslag. Arbeidsrettslige tiltak.

05.2015

Sør-Afrika

Robert   Carr Civil Network Fund

26 956

Underslag. Udokumenterte utgifter.

 

05.2015

Thailand

Wetland   International Thailand Office

25 791

Underslag. Udokumenterte utgifter.

 

05.2015

Kambodsja

Norsk Folkehjelp

-

Forsøk på korrupsjon. Arbeidsrettslige tiltak.

05.2015

Sør-Afrika

Southern   African Music Rights Organization (SAMRO)

30 211

Udokumenterte utgifter.

 

05.2015

Uganda

Action Against Hunger (ACF)

14 320

Underslag og bedrageri.

05.2015

Malawi

Utviklingsfondet

39 186

Ran av lokal partner.

 

06.2015

Malawi

Malawi Lake Basin Programme

38 475

Underslag og tyveri av materiell.

06.2015

 

Sør-Afrika

National Arts Council (NAC)

515 770

Manglende gjennomføring. Udokumenterte utgifter.

06.2015

Liberia

Ministry   of Land, Mines and Energy

14 096

Underslag.

06.2015

Madagaskar

Digni

2 159

Underslag hos lokal partner.

 

22.09.2012

Sri Lanka

Elatec AS

-

Dokumentfalsk. Leder ilagt forelegg.