Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr 30. september 2015

Ved utgangen av september 2015 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 749 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 570 har status avsluttet og 179 fortsatt er under behandling.

I tredje kvartal 2015 mottok Sentral kontrollenhet 33 nye varsler. I samme periode ble 33 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Nedenstående oversikt viser de tolv varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet i tredje kvartal 2015. Totalt for de 12 sakene er det tilbakebetalt kroner 928 707.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på www.regjeringen.no. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter, og hovedpunktene i nulltoleransen for korrupsjon. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 3. kvartal 2015

Avsluttet/
ansvar

Land/region

Forvalter

Tilbakebetalt
beløp (NOK)

Kort beskrivelse
av saken

07.1015
UD

Mosambik og Uganda

Norsk kulturskoleråd

-

Urettmessige utgifter. Prosjektet ikke videreført.

07.2015
Norad

 

Nepal

Atlas-alliansen / Norges blindeforbund

21.103

Underslag hos lokal partner.

08.2015
UD

 

DR Kongo

International Alert

2.698

Underslag ved lokalt kontor.

 

08.2015
UD

 

Tanzania

Haydom Lutheran Hospital (HLH)

16.590

Korrupsjon og underslag.

 

08.2015
UD

 

Sør-Sudan

South Sudan Human Rights Commission (SSHRC)

54.454

Udokumenterte utgifter.

08.2015
UD

 

Zimbabwe

Hivos/Rooftop Theatre Productions

306.333

Midler brukt til andre aktiviteter enn avtalt.

 

08.2015
Norad

 

Zambia

SOS-barnebyer Zambia

7.143

Underslag ved lokalt kontor.

 

09.2015
Norad

 

Elfenbenskysten

Digni/Norsk Luthersk Misjonssamband

148

Underslag hos lokal partner.

 

09.2015
Norad

 

Zimbabwe

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

4.839

Udokumenterte utgifter hos lokal partner.

 

09.2015
Norad

 

Burundi

Care Norge / Burundi

160.164

Underslag hos lokal partner.

 

09.2015
Norad

 

Burundi

Care Norge / Burundi

6.456

Underslag hos lokal partner.

 

09.2015
Norad

 

Burundi

Care Norge / Burundi

348.778

Underslag hos lokal partner.