Rapport om økonomiske mislighetssaker i 4. kvartal 2020

I fjerde kvartal 2020 registrerte Sentral kontrollenhet 18 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 21 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de ni sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i fjerde kvartal 2020. Det er tilbakebetalt 2.402.694 kroner til Utenriksdepartementet og Norad. Et beløp tilsvarende 459.808 kroner er tilbakebetalt til prosjekter, noe som betyr at  avtalepartneren eller dennes partner dekker tapet med egne midler.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for økonomiske misligheter og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises det til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 4. kvartal 2020

Saksnr. /ansvar

Land/
region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

858
UD

 

Kina og Storbritannia

Intasave Caribsave Group

Tilskuddsmottakers stiftelser erklærte oppbud, og ubrukte midler i prosjektet ble ikke tilbakebetalt i henhold til avtalen. Etter klage til det engelske stiftelsestilsynet, ble tilskuddsmottaker ilagt seks års karantene som innebærer at vedkommende i perioden ikke kan delta i eller opprette nye stiftelser i England og Wales.

            

960
Norad

 

Malawi

Kirkens Nødhjelp

Underslag hos lokal partner.

NOK 375.217 er tilbakebetalt til Norad.

 

1003
Norad

Zambia

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Internasjonal (LHLI)

 

Underslag hos lokal partner. 

NOK 197.006 tilbakebetalt til Norad.

1048
Norad

 

Burundi

Norges Røde Kors

Store svakheter i internkontroll og en rekke brudd på bestemmelser om anskaffelser hos lokal partner.

NOK 447.414 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1096
UD

 

 

Malawi

Kirkens Nødhjelp

Underslag hos lokal partner. NOK 112.364 tilbakebetalt til UD.

1161
Norad

 

Malawi

Atlas-alliansen, NHF

Underslag hos lokal partner.

NOK 814.994 er tilbakebetalt til Norad.

 

1218
UD

 

DR Kongo

Kirkens Nødhjelp

Underslag hos lokal partner. NOK 565.773 er tilbakebetalt til UD.

 

1233
Norad

 

Mali

Adra Norge

Lokalt ansatte utsatt for ran.

NOK 12.394 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1237
Norad

 

Tanzania

Kirkens Nødhjelp

Udokumentert bruk av prosjektmidler og bruk av prosjektmidler til andre formål enn avtalt hos lokal partner.

NOK 337.340 er tilbakebetalt til Norad.