Rapport om økonomiske mislighetssaker i 1. kvartal 2021

I første kvartal 2021 registrerte Sentral kontrollenhet 24 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 14 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de ni sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i første kvartal 2021. Det er tilbakebetalt 914.110 kroner til Utenriksdepartementet og Norad. Et beløp tilsvarende 486.796 kroner er tilbakebetalt til prosjekter, noe som betyr at  avtalepartneren eller dennes partner dekker tapet.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for økonomiske misligheter og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises det til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 1. kvartal 2021

Saksnr. /
Ansvar

Land/
region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

254
UD

 

Myanmar

Democratic Voice of Burma (DVB)

Underslag tilbake i 2012. NOK 803.093 er tilbakebetalt til UD.

1154
Norad

 

Malawi

Atlas-alliansen/
Norges handikapforbund

Mangelfull internkontroll og ufullstendig dokumentasjon av utgifter hos lokal partner. NOK 1103 er tilbakebetalt til Norad.

 

1177
Norad

Det palestinske området

Digni/Den evangelisk lutherske frikirke

Midler bruk til annet enn det avtalte formål og aktivitet hos lokal partner. NOK 419.089 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1207
Norad

 

Tanzania

Kirkens Nødhjelp

Valutasvindel hos lokal partner. NOK 30.161 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1215
UD

 

Sør-Afrika

Samro Foundation

Underslag hos lokale partnere. NOK 64.410 tilbakebetalt til UD.

1219
UD

 

Etiopia

Flyktninghjelpen

Svindel hos lokal partner. NOK 12.843 er tilbakebetalt til prosjektet.

1232
Norad

 

Sør-Sudan

Adra

Lokalt ansatte hos Adra utsatt for ran. NOK 8617 er tilbakebetalt til prosjektet.

1234
Norad

 

Sør-Sudan

Adra

Lokalt ansatte hos Adra utsatt for ran. NOK 16.086 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1248
UD

 

Afghanistan

Flyktninghjelpen

Innkjøpssvindel ved regionskontor. NOK 45.503 er tilbakebetalt til UD.