Rapport om økonomiske mislighetssaker i 2. kvartal 2021

I andre kvartal 2021 registrerte Sentral kontrollenhet 25 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble åtte saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de seks sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i andre kvartal 2021. Det er tilbakebetalt ca. 9,3 millioner kroner til Utenriksdepartementet og Norad.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for økonomiske misligheter og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises det til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 2. kvartal 2021

Saksnr./
Ansvar

Land/region

Forvalter

Kort beskrivelse
av saken

362
UD

Sør-Afrika

Department for International Relations and Co-operation

 

Underslag i prosjekter som sørafrikansk politi drev i Sør-Afrika og Sør-Sudan. Langvarig prosess for å inndrive midlene. NOK 8.542.542 er tilbakebetalt til UD.

 

1183
Norad

Uganda

Uganda National Association of the Deaf (UNAD)

 

Korrupsjon hos lokal partner. NOK 242.604 er tilbakebetalt til Norad.

1188
Norad

Pakistan

Kirkens nødhjelp

Svindel med medisinske utgifter. NOK 5642 er tilbakebetalt til Norad.

 

1200
Norad

Burundi

Care

Underslag hos lokal partner. NOK 44.256 er tilbakebetalt til Norad.

 

1242
Norad

DR Kongo

Intergrity Action (IA)

Underslag og bestikkelser hos lokal partner. NOK 154.162 er tilbakebetalt til Norad.

 

1268
Norad

Uganda

Den norske advokatforening

Urettmessig utbetaling av bonus mv. hos lokal partner. NOK 310.735 er tilbakebetalt til Norad.