Rapport om økonomiske mislighetssaker mv. i 3. kvartal 2021

I tredjekvartal 2021 registrerte Sentral kontrollenhet 22 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 41 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de 16 sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i tredje kvartal 2021. Det er tilbakebetalt tilsammen 1.548.035 kroner til Utenriksdepartementet og Norad. I tillegg er 661.894 kroner tilbakebetalt fra tilskuddsmottaker til prosjekter.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for økonomiske misligheter og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises det til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 3. kvartal 2021

Saksnr. /Ansvar

Land/
region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

1113
Norad

Tanzania

University of Dar es Salaam

 

Underslag. NOK 447.618 er tilbakebetalt til Norad og om lag NOK 464.000 (USD 54.286) er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1144
Norad

Malawi

Kirkens Nødhjelp

Forfalskning av regnskapsdokumentasjon hos lokal partner. NOK 472.906 er tilbakebetalt til Norad.

 

1192
Norad

Zambia

Plan Norge

Tyveri av solcellelamper hos lokal partner. NOK 6156 er tilbakebetalt til Norad.

 

1210
Norad

Kamerun

Digni / Det norske misjonsselskap

Forfalskning av regnskapsdokumentasjon hos lokal partner. NOK 26.622 er tilbakebetalt til Norad.

 

1243
Norad

Myanmar

Redd Barna

Bedrageri mv. hos lokal partner. NOK 4770 er tilbakebetalt til Norad.

 

1249
UD

Syria

Redd Barna

Mangelfull dokumentasjon for innkjøp og distribusjon av utstyr hos lokal partner. NOK 138.836 er  tilbakebetalt til UD.

 

1258
Norad

Sør-Sudan

Norsk Folkehjelp

Forfalskning av regnskapsdokumentasjon hos lokal partner. NOK 5333 er tilbakebetalt til Norad.

 

1259
UD

Sudan

Kirkens Nødhjelp

Tyveri av solcellepaneler hos lokal partner. NOK 8896 er tilbakebetalt til UD.

 

1266
Norad

Malawi

Redd Barna

Forfalskning av regnskapsdokumentasjon mv. hos lokal partner. NOK 90.232 er tilbakebetalt til Norad.

 

1270
UD

jemen

Redd Barna

Dokumentfalsk i innkjøpsprosess. NOK 13.634 er tilbakebetalt til UD.

 

1274
Norad

Angola

Kirkens Nødhjelp

Tyveri av kontorutstyr fra Kirkens Nødhjelps kontor. NOK 21.231 er tilbakebetalt til Norad.

 

1282
Norad

Etiopia

Redd Barna

Misligheter i forbindelse med anskaffelser. NOK 165.033 er tilbakebetalt til Norad.

 

1286
UD

Indonesia

Systemiq

Underslag hos lokal partner. NOK 4880 er tilbakebetalt til UD.   

 

1303
Norad

Sør-Sudan

Norsk Folkehjelp

Svindel med veksling av valuta hos lokal partner. NOK 196.894 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1304
UD

Syria

Norsk Folkehjelp

Svindel hos lokal partner. NOK 9189 er tilbakebetalt til UD.

 

1314
UD

Norge

Noref

Mangelfull regnskapsdokumentasjon. NOK 132.669 er tilbakebetalt til UD.