Rapport om økonomiske mislighetssaker i 4. kvartal 2021

I fjerde kvartal 2021 registrerte Sentral kontrollenhet 26 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 32 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de 16 sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i fjerde kvartal 2021. Det er tilbakebetalt tilsammen 1.529.272 kroner til Utenriksdepartementet og Norad. I tillegg er 1.542.906 kroner tilbakebetalt fra tilskuddsmottaker til prosjekter.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for økonomiske misligheter og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises det til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 4. kvartal 2021

Saksnr./
Ansvar

Land/region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

1169
Norad

Etiopia

Utviklingsfondet

Dokumentforfalskning, udokumenterte kostnader, ikke- relevante kostnader, anskaffelser gjort uten konkurranse mv. hos lokal partner. NOK 516.438 er tilbakebetalt til Norad.

 

1191
Norad

Kenya

KFUK/KFUM

Udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 218.694 er tilbakebetalt til Norad.

 

1253
Norad

Tanzania

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (Fokus)

 

Brudd på anskaffelsesregler og mangelfullt dokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 51.714 er tilbakebetalt til Norad.

 

1262
Norad

Burundi

Care

Udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 6795 er tilbakebetalt til Norad.

 

1267

Norad

Myanmar

Care

Udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 6523 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1275
Norad

Tanzania

Kirkens Nødhjelp

Dokumentforfalskning, ikke- relevante kostnader mv. hos lokal partner. NOK 234.507 er tilbakebetalt til Norad.

 

1276
Norad

Nigeria

Safe Abortion Action Fund (SAAF)

Svindel hos lokal partner. NOK 185.855 tilbakebetalt til Norad.

 

1278
Norad

Liberia

Digni/
Misjonsalliansen

Tyveri hos lokal partner. NOK 5309 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1279
UD

Malawi

Kirkens Nødhjelp

Udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 1.521.270 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1285
Norad

DR Kongo

Care

Manipulasjon av anbudsprosess hos lokal partner. NOK 55.240 er tilbakebetalt Norad.

 

1307
Norad

Kamerun

Digni/Det norske misjonsselskap

Utlån av Norad-midler til andre formål hos lokal partner. NOK 150.436 er tilbakebetalt til Norad.

 

1318
Norad

Det palestinske området

Civicus: World Alliance for Citizen Participation

Udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 34.687 tilbakebetalt til Norad.

 

1323
Norad

DR Kongo

Care

Dokumentforfalskning hos lokal partner. NOK 9804 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1324
Norad

Det palestinske området

Redd Barna

Manipulasjon av anbudsprosess mv. hos lokal partner. NOK 23.522 er tilbakebetalt til Norad.

 

1329
Norad

Uganda

Strømmestiftelsen

Bedrageri, mangelfull anbudsprosess mv. hos lokal partner i Uganda. NOK 21.654 tilbakebetalt Norad.

 

1339
Norad

Tanzania

Strømmestiftelsen

Manipulasjon av anbudsprosess, dokumentforfalskning mv. hos lokal partner. NOK 29.730 er tilbakebetalt Norad.