Rapport om økonomiske mislighetssaker 1. kvartal 2022

I første kvartal 2022 registrerte Sentral kontrollenhet 33 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter, men også en relatert til mistanke om seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering i tilknytning til tilskuddsforvaltningen (SEAH-saker).

I samme periode ble 29 saker avsluttet, herunder fire SEAH-saker behandlet av Sentral kontrollenhet. SEAH-sakene følges opp i henhold til egne retningslinjer. Tallene om økonomiske misligheter omfatter også saker under Norads ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de 14 sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i første kvartal 2022. Det er tilbakebetalt tilsammen 6 580 633 kroner til Norad.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for økonomiske misligheter og ajourføres hvert kvartal. For ytterligere opplysninger henvises det til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 1. kvartal 2022 – avsluttet med reaksjon

Saksnr. /Ansvar

Land/
region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

1051
Norad

Kenya

AidsFonds for Robert Carr Civil Society Network Fund

 

Unndragelse av skatt, misbrukt organisasjonens midler/utbetalt forskudd til ansatte, urettmessig dekket private reiseutgifter, samt overført midler til en organisasjon uten forhåndsgodkjenning . NOK 107.701 tilbakebetalt til Norad.

1100

DR Kongo

Digni/Norsk Pinsemisjon

Lokal partner med utgifter som ikke var tilstrekkelig dokumentert samt brudd på tilskuddsavtalen. NOK 597.812 tilbakebetalt til Norad.

 

1264

India

Digni/Frelsesarmeen

Prosjektledelsen hos lokal partner med systematisk underslag av penger. NOK 604.798 tilbakebetalt til Norad.

 

1284

Indonesia

Digni/ Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

Økonomiske misligheter i form av bedrageri og svindel foretatt av en prosjektansatt, samt mange utgifter som var utilstrekkelig dokumentert. NOK 63.783 tilbakebetalt til Norad.

 

1308

Liberia

Digni/Misjonsalliansen

Gransking avdekket forfalskede dokumenter og bedrageri i stort omfang hos lokal partner. Anmeldelse forberedes. NOK 4.247.229 tilbakebetalt til Norad.

1330

Mosambik

Landsorganisasjonen i Norge

 

LOs lokale partner med udokumenterte kostnader, brudd på anskaffelsesregelverk og vesentlig brudd på internkontroll. NOK 260.844 tilbakebetalt til Norad.

 

1344

DR Kongo

Digni/Frelsesarmeen

Lokale partner misligholdt avtale ved differansene i balanse mellom hovedbok og finansrapport og manglende dokumentasjon. NOK 328.851 tilbakebetalt til Norad.

 

1337

Uganda

Atlas-alliansen /Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Lokal partner med forfalskede kvitteringer og dupliserte lønns- og andre utbetalinger. NOK 125.783 tilbakebetalt til Norad.

 

1356

Sri Lanka

Strømmestiftelsen

Lokal partner med bl.a. forfalskede kvitteringer, manglede utbetalingsbilag, brudd på anskaffelses-regelverk samt misbruk av godtgjørelser. NOK 36.692 er tilbakebetalt til Norad.

 

1361

Uganda

Atlas-alliansen/Ryggmarks-brokk- og Hydrocephalus-foreningen

En ansatt hos lokal partner brøt interne regelverk da hen gikk alene til banken for å ut penger til et prosjekt. Vedkommende hevdet så at hen mistet pengene ut av lomma da hen kjørte motorsykkel. Forholdet er politianmeldt. NOK 17.000 tilbakebetalt til Norad.

 

1364

Mali

Kirkens Nødhjelp

Lokal partner med udokumenterte kostnader. NOK 11.823 tilbakebetalt til Norad.

 

 

1365

Mali

Kirkens Nødhjelp

Lokal partner med udokumenterte kostnader. NOK 10.872 tilbakebetalt til Norad.

 

1366

Mali

Kirkens Nødhjelp            

Lokal partner med udokumenterte kostnader. NOK 164.196 tilbakebetalt til Norad.

 

1374

Nepal

Strømmestiftelsen

Lokal partner manipulerte regnskap. Forskuddsbeløp som ikke ble godtgjort/tilbakebetalt. NOK 3.249 tilbakebetalt til Norad.