Rapport om økonomiske mislighetssaker mv. i 2. kvartal 2022

I andre kvartal 2022 registrerte Sentral kontrollenhet 35 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter, men også to relatert til mistanke om seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering i tilknytning til tilskuddsforvaltningen (SEAH-saker).

I samme periode ble 19 saker avsluttet, herunder en SEAH-sak behandlet av Sentral kontrollenhet. Tallene om økonomiske misligheter omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

Oversikt nedenfor viser de 12 sakene som ble avsluttet i andre kvartal 2022 hvor det var grunnlag for reaksjon. I april – juni 2022 er det tilbakebetalt tilsammen 1 888 542 kroner, hvorav 1 846 789 kroner er tilbakebetalt til Norad og 34.503 kroner er tilbakebetalt til et Norad-prosjekt.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for økonomiske misligheter og ajourføres hvert kvartal. For ytterligere opplysninger henvises det til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet (UD) eller Internrevisjonen i Norad.

Oversikt 2. kvartal 2022 – avsluttet med reaksjon

Saksnr. /

Ansvar

Land/region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

1383

Norad

Sør-Sudan

Norsk Folkehjelp

Valutasvindel utført hos lokal partner. Vedkommende ble oppsagt. NOK 188 tilbakebetalt til Norad.

1401

Norad

Myanmar

Norsk Folkehjelp

Ansatte ved lokal partner forfalsket utgifter i forbindelse med reise.
NOK 2.590 tilbakebetalt til Norad.

1382

Norad

Sør-Afrika

Norsk Folkehjelp

Lokal partner ble pga et bedrageri forledet til å gjøre en betaling til feil bankkonto, sannsynligvis etter at ukjent aktør hadde infiltrert epostkorrespondansen mellom partneren og en tjenesteleverandør (et hotell).
NOK 26.613 tilbakebetalt til Norad.

1407

Norad

Uganda

Redd Barna

Gransking fant at fire ansatte hos lokal partner har viket fra anskaffelsesrutiner for egen vinning. NOK 80.954 tilbakebetalt til Norad.

1375

Norad

Mosambik

Redd Barna

En ansatt hos lokal partner forfalsket kvitteringer ved kjøp av materiell til et prosjekt.
NOK 8.662 tilbakebetalt til Norad.

1299

Norad

India

Digni

Informasjon i evalueringsrapportutkast ga grunnlag for mistanke om mislighold hos lokal partner. Som alternativ til gransking ble det foretatt en frivillig tilbakebetaling av hele støtten til prosjektet fra 2014-2018.
NOK 1.638.102 tilbakebetalt til Norad.

1391
UD

Sentralafrikanske republikk

Caritas Norge

Bedrageri hos lokal implementerende partner (CRS CAR)
NOK 7.250 er tilbakebetalt til UD.

1386

Norad

Burundi

Kirkens Nødhjelp

En lokal partner ble valgt ut til anti-korrupsjonsgjennomgang. Da ble det funnet brudd på anskaffelsesregel-verk og juks med godtgjørelser og deltakerlister i forbindelse med kurs.
NOK 26.889 tilbakebetalt til Norad.

1193

Norad

Mali

Kirkens Nødhjelp

Ordinær revisjon hos lokal partner avdekket mislighold i form av udokumenterte kostnader.
NOK 19.638 tilbakebetalt til Norad.

1368

Norad

Nepal

Digni/Misjonsalliansen

Misligheter utført av ansatte hos lokal partner. Mislighetene gikk ut på overfakturering av mat og kontorrekvisita, aktiviteter ikke implementert men betalt for, samt utgifter i forbindelse med en aktivitet som ble endret uten forhåndsgodkjenning.
NOK 34.503 er bekreftet tilbakebetalt til prosjektet.

1405

Norad

Etiopia

IPPF

Forholdet gjelder manglende dokumentasjon på kostnader hos IPPF’s Africa Union Liaison Office. NOK 35.074 tilbakebetalt til Norad.

1417

Norad

Kenya

IPPF

En regnskapsmedarbeider på IPPFs regionskontor i Kenya overførte penger til sin egen konto basert på fiktive fakturaer.
NOK 8.079 tilbakebetalt til Norad.