Rapport om økonomiske mislighetssaker mv. i tredje kvartal 2022

I tredje kvartal 2022 registrerte Sentral kontrollenhet 28 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter, men også noen relatert til mistanke om seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering i tilknytning til tilskuddsforvaltningen (SEAH-saker).

I samme periode ble 23 saker avsluttet, herunder fire SEAH-saker behandlet av Sentral kontrollenhet. Tallene om økonomiske misligheter omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de åtte sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i tredje kvartal 2022. Det er tilbakebetalt tilsammen 920.926 kroner til Utenriksdepartementet og Norad.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for økonomiske misligheter og ajourføres hvert kvartal. For ytterligere opplysninger henvises det til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Internrevisjonen i Norad.

Oversikt tredje kvartal 2022 – avsluttet med reaksjon

Saksnr. / Ansvar

Land/
region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

1240
UD

(gradert)

Prio

Prio svindlet av samarbeidspartner. Benyttet økonomiklasse på fly, men krevde på falskt grunnlag refusjon av businessklassebilletter. NOK 492.893 er tilbakebetalt til UD.

 

1291
UD

Syria

Care

Lokal samarbeidspartner presset mottakere av tilskudd til å betale tilbake deler av tilskuddet de hadde mottatt. UDs forholdsmessige andel, NOK 803 er tilbakebetalt til UD.

 

1353
Norad

 

Etiopia

Kirkens Nødhjelp

Utilstrekkelig dokumenterte midler, udokumenterte midler, og utgifter som ikke gikk til prosjektets formål. NOK 35.354 er tilbakebetalt til Norad.

 

1358
UD

Sri Lanka

Transparency International Sri Lanka

Forfalskning av sjekker. NOK 4.480 tilbakebetalt UD.

 

1369
Norad

Burundi

Kirkens Nødhjelp

Prosjektmidler benyttet til feil formål, brudd på retningslinjer for anskaffelser og udokumenterte kostnader ved Kirkens Nødhjelps landkontor. NOK 337.500 er tilbakebetalt Norad.

 

1372
Norad

 

Afghanistan

Flyktning-hjelpen

Brudd på anskaffelsesregler. NOK 40.140 tilbakebetalt til Norad.

1393
Norad

Madagaskar

Digni/ Det norske misjons-selskap (NMS)

En ansatt hos Det norske misjonsselskap sin partner i Madagaskar underslo prosjektmidler ved å forfalske underskrifter og utstede forfalskede kvitteringer. NOK 4.122 er tilbakebetalt Norad.

 

1411
Norad

 

Malawi

LHL Inter-national (LHLI)

En ansatt hos LHLIs partner i Malawi misligholdt midler ved manglende overholdelse av vilkår for utbetaling av godtgjørelser, feil fremstilling av tall på godtgjørelses-signeringsskjema samt godkjent utbetalinger til mottakere som ikke eksisterer. NOK 5.674 er tilbakebetalt Norad.