Rapport om økonomiske mislighetssaker i 3. kvartal 2020

I tredje kvartal 2020 registrerte Sentral kontrollenhet 23 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 15 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de 11 sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i tredje kvartal 2020. Det er tilbakebetalt 2.524.637 kroner til Utenriksdepartementet og Norad. Et beløp tilsvarende 309.653 kroner er tilbakebetalt til prosjekter, noe som betyr at avtalepartneren eller dennes partner dekker tapet med egne midler.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for økonomiske misligheter og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 3. kvartal 2020

Saksnr./
ansvar

Land/
region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

1037
UD

Mosambik

UNFPA

Udokumenterte kostnader og uregelmessigheter i anskaffelser hos lokal partner. Et beløp tilsvarende NOK 93.405 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1056
Norad

 

Somalia

Utviklingsfondet

Manglende dokumentasjon, prissamarbeid ved anskaffelser, forfalskninger og interessekonflikter hos lokal partner. NOK 309.104 er tilbakebetalt til Norad.

 

1074
UD

Kenya

Norges Røde Kors

Regnskapsmangler hos lokal partner. NOK 331.741 tilbakebetalt til departementet.

 

1129
Norad

Zimbabwe

Amnesty International

Svindel og underslag hos lokal partner. NOK 353.942 er tilbakebetalt til Norad.

 

1139
Norad

 

DR Kongo

Digni / Pinsemisjonen

 

Innbrudd og tyveri av kontanter hos lokal partner av Pinsemisjonen. Et beløp tilsvarende NOK 2458 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1081
Norad

Zimbabwe

SOS barnebyer

Midler som ikke er brukt til avtalt formål, urettmessige valutatransaksjoner og manglende dokumentasjon av anskaffelser hos lokal partner. NOK 1.126.131 er tilbakebetalt til Norad.

 

1182
UD

Kenya

Article 19

 

Underslag og svindel. NOK 318.058 er tilbakebetalt til departementet.

 

1195
Norad

Madagaskar

WWF Norge

 

Underslag hos lokal partner. Et beløp tilsvarende NOK 31.869 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1203
UD

Sveits/globalt

Norges Røde Kors

 

Svindel knyttet til anskaffelser i ICRC, Genève. Et beløp tilsvarende NOK 136.920 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1211
UD

Jordan

Flyktninghjelpen

 

Tyveri av solcelleutstyr. Et beløp tilsvarende NOK 45.000 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1228
UD

Brasil

Helsingfors-komiteen

 

Midler ikke brukt til avtalt formål hos lokal partner. NOK 85.661 er tilbakebetalt til departementet.