Rapport om økonomiske mislighetssaker 2. kvartal 2020

I andre kvartal 2020 registrerte Sentral kontrollenhet 15 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 19 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de 14 sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i andre kvartal 2020. Det er tilbakebetalt 1.956.871 kroner til Utenriksdepartementet og Norad. 133.735 kroner er tilbakebetalt til prosjekter.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for økonomiske misligheter og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 2. kvartal 2020

Saksnr./
ansvar

Land/
region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

1085
Norad

Kongo (DRC)

Care Norge

Uregelmessig anskaffelse hos lokal partner. NOK 58.938 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1086
Norad

Kongo (DRC)

Care Norge

Uregelmessig reisestøtte og kostgodtgjørelse hos lokal partner. NOK 935 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1093
Norad

Malawi

International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Uregelmessig kostgodtgjørelse mv. hos lokal partner. NOK 1256 er tilbakebetalt til Norad.

 

1101
Norad

Niger

Care Norge

Prissamarbeid mellom tilbydere og udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 285.210 er tilbakebetalt til Norad.

 

1105
Norad

Malawi

Atlas-alliansen/ Norges Handikapforbund

Omfattende ulike misligheter hos lokal partner. NOK 1.113.317 er tilbakebetalt til Norad.

 

1114
Norad

Pakistan

Kirkens Nødhjelp

Svindel og regnskapsmanipulasjon hos lokal partner. NOK 400.710 er tilbakebetalt til Norad.

 

1132
Norad

Zambia

Atlas-alliansen / Diabetesforbundet

 

Underslag hos lokal partner. NOK 39.451 er tilbakebetalt til Norad.

1159
Norad

Niger

Adra Norge

Innbrudd og ran hos lokal partner. NOK 29.153 er tilbakebetalt til Norad.

 

1164
Norad

Zambia

Norges Idrettsforbund

Underslag mv. hos lokal partner. NOK 57.525 er tilbakebetalt til Norad.

 

1172
Norad

Myanmar

Redd Barna

Overfakturering fra lokal partner. NOK 4905 er tilbakebetalt til Norad.

 

1175
Norad

 

Kambodsja

Digni

Betaling for utdeling av varer og nepotisme hos lokal partner. NOK 533 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1189
Norad

Tanzania

Plan  Norge

Svinn av varer hos lokal partner. NOK 24 845 er tilbakebetalt til Norad.

 

1201

UD

Colombia

Norsk folkehjelp

Tyveri av datautstyr. NOK 1009 er tilbakebetalt til UD.

 

1209
UD

Sør-Afrika

Institute for Strategic Studies (ISS)

 

Underslag. NOK 73.329 er tilbakebetalt til prosjektet.