Høyring - Mjøs-utvalet

Rapporten, høyringsbrev, høyringsinstansar etc.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 02.10.2000

Mjøs-utvalet som har greitt ut høgre utdanning her i landet etter år 2000, leverte si innstilling 8. mai 2000. Utvalet blei oppnemnd i statsråd 30. april 1998.

Kapittel 1 og 2 i innstillinga på engelsk

Innstillinga vart sendt ut på høyring 25. mai 2000

Frist for høyringsrunden var 2 oktober 2000. Over 150 høyringsfråsegn er sendt departementet. Ei stortingsmelding som baserer seg på Mjøs-utvalet og Aamodt-utvalet vil bli lagt fram for Stortinget på vårparten 2001.

Om Mjøs-utvalet