NOU 2000: 14

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Frihet med ansvar

Frihet med ansvar — Om høgre utdanning og forskning i Norge

Les dokumentet