Morgendagens kollektivtransporttrafikanter

Transportøkonomisk institutt har lagt fram en rapport om framtidens kollektivreiser.

Rapporten "Morgendagens kollektivtransporttrafikanter" er bestilt av Samferdselsdepartementet, som del av grunnlaget for utviklingen av den nasjonale kollektivtransportpolitikken. Der skrevet av forskerne Tanu Priya Yteng og Tom Erik Julsrud ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Les rapporten (TØI 1397/2015) (pdf)