Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025

Regjeringen Solberg har lagt frem en handlingsplan for kliniske studier. Med den innføres en visjon om at klinisk forskning skal være en integrert del av all pasientbehandling. Målet er å doble antall kliniske studier innen 2025.

Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 (pdf)