Nasjonal strategi for bruk av skytenester

Dei siste åra har skytenester etablert seg som eit viktig alternativ for tenesteutsetting. Mange verksemder – både offentlege og private – synest det er vanskeleg å vite om det er lovleg å bruke skytenester. Eller om det er sikkert nok. Og er det eigentleg greitt å lagre personopplysningar i utlandet? Med denne strategien ønsker regjeringa å klare opp i slike spørsmål.

Les dokumentet