Nasjonal transportplan 2022–2033: Nye Veier AS prioriteringer og marginalvurderinger for perioden 2022–2041 – Tilleggsoppdrag

Tilleggsoppdrag til Nye Veier AS - knyttet til Samferdselsdepartementets oppdrag om å foreslå prioriteringer av all ressursbruk i den kommende planperioden for ny Nasjonal transportplan 2022-2033, og til tilleggsoppdrag om marginalvurderinger innenfor den nye prosjektporteføljen Nye Veier AS har foreslått å få overført til vegselskapet.

Les brev med bestilling fra Samferdselsdepartementet (pdf)

Les svaret fra Nye Veier AS (pdf)