Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppfølging av oppdrag 2, 3 og 4

Brev fra Samferdselsdepartementet om oppfølging av virksomhetenes svar på oppdrag 2,3 og 4 i forbindelse med NTP 2022-2033.

Les brevet (pdf)

Svar på oppdraget finner du her