Nasjonal transportplan 2022–2033: Tilleggsbestilling til oppdrag 7 - Miljø og klimatilpasning

Tilleggsbestilling av 19. mars 2020 knyttet til Samferdselsdepartementets  oppdrag 7 om miljø og klimatilpasning.

Les brevet med bestilling fra Samferdselsdepartementet (pdf)

Les svaret fra transportvirksomhetene (pdf)