Nasjonal transportplan 2022–2033: Innkalling til møte 10.02.2020 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022–2033 – med referat

Samferdselsdepartementet viser til tidligere kontakt, og innkaller som avtalt til møte i styringsgruppen for NTP 2022-2033 mandag 10. februar 2020, kl. 0900-1200.

Les innkallingen (pdf)

Les referat (pdf)