Hvor høy må en eventuell naturavgift være for å endre utbyggingsbeslutninger?

En utredning gjennom 12 eksempelstudier

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Klima- og miljødepartementet og gir en indikasjon på hvor høy en eventuell naturavgift må være for å påvirke private utbyggingsbeslutninger.

Eksempelstudiene skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for mulig virkemiddelbruk for å begrense tap av naturmangfold. Det foreligger per i dag ingen konkrete planer om å innføre naturavgift, men det er omtalt i Grønn skattekommisjons rapport (NOU 2015: 15).

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Sweco.

MENON-Publikasjon nr. 76/2017
Henrik Lindhjem i Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi har vært prosjektleder. Rapporten er i tillegg skrevet av Øyvind Nystad Handberg og Gjermund Grimsby.

Hvor høy må en eventuell naturavgift være for å endre utbyggingsbeslutninger?
Hvor høy må en eventuell naturavgift være for å endre utbyggingsbeslutninger? Foto: MENON ECONOMICS.