Lov om endring av naturmangfoldloven om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2013