Lov om endring av naturmangfoldloven om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2013