Prop. 134 L (2012–2013)

Endringer i naturmangfoldloven

Endringer i naturmangfoldloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget