Naturstrategi for våtmark

Med denne naturstrategien vil regjeringa sørge for ei berekraftig utvikling der vi handterer økosystemet våtmark på ein fornuftig og berekraftig måte, som den avgrensa ressursen det er.

Last ned strategien (pdf)

 

Publikasjonskode: T-1576 N
ISBN PDF 978-82-457-0530-0
Design og layout: DepMedia