Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nedleggelse av skoler 2007/08 – 2009/10

Omfang, årsaker og konsekvenser

Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet bedt fylkesmennene melde inn årsakene til skulenedleggingar. Kartleggingen ser på omfanget av og årsakene til skolenedleggelser i perioden fra skoleåret 2007/2008 til og med inneværende skoleår.

Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet bedt fylkesmennene melde inn årsakene til skolenedleggelser. Kartleggingen ser på omfanget av og årsakene til skolenedleggelser i perioden fra skoleåret 2007/2008 til og med inneværende skoleår.

Få elevar og kommuneøkonomi er oppgitt som dei mest vanlege årsakene til skulenedleggingar. Få elevar er oppgitt som årsak i vel 60 prosent av nedleggingane og kommuneøkonomien i om lag halvparten av tilfella.

I dei fleste tilfella der kommuneøkonomi er oppgitt som årsak, er det i kombinasjon med få elevar. Når elevtalet går ned, vil den økonomiske belastninga per elev auke sidan ein framleis vil ha faste kostnader til m.a. lærarløner og lokale. Det vil derfor i mange tilfeller bli ei kost/nytte-vurdering å oppretthalde ein skule ved søkkjande elevtal.

Problem med å rekruttere kvalifiserte lærarar er oppgitt i om lag 12 prosent av tilfella.